Personal coaching Zuid Limburg - klant aan het woord

Personal coaching Zuid Limburg

Personal coaching in Zuid Limburg: het Devinus traject bij Marjon Minartz Coaching. Het Devinus traject is een traject van zeven sessies waarin ik je op basis van zeven verschillende thema’s terugbreng naar je oude pijn en de daarachter liggende onvervulde behoefte. Deze pijn kan zich op diverse manieren manifesteren, zoals bijvoorbeeld jaloezie, frustratie, je dom…