De psychologische betekenis van Hashimoto (trage schildklier)

De psychologische betekenis van Hashimoto (trage schildklier)

 

De psychologische betekenis van Hashimoto (trage schildklier) is niet iets waar je elke dag aan denkt. Toch is het de moeite waard om er eens bij stil te staan. Wist je dat een trage schildklierwerking (hypothyreodie) meer is dan een lichamelijke aandoening? Het heeft namelijk ook een psychologische betekenis.

 

Oorsprong

In de jaren voorafgaand aan mijn Hashimoto diagnose, had ik veel keelklachten. Ook voelde ik lange tijd dat mijn keelchakra gesloten was. Het zal je niet verrassen dat dit gebeurde wanneer ik veel stress ervaarde.

Toen ik de diagnose Hashimoto kreeg, wist ik dat het niet alleen een lichamelijk signaal was. Het was duidelijk dat dit  zijn oorsprong had op een dieper niveau. Veel herkenning heb ik dan ook gevonden in wat Christiane Beerlandt daarover schrijft in haar boek De sleutel tot zelfbevrijding. Delen van onderstaande tekst over de psychologische betekenis van een trage schildklier (Hashimoto) komen dan ook uit haar boek.

 

In het lichaam

De schildklier maakt het hormoon T4 (thyroxine). Dit hormoon is inactief en wordt in de lever omgezet in T3 (triiodothyronine), het actieve schildklierhormoon. De lichamelijke functie van T3 is o.a.

 • de stofwisseling versnellen
 • de spijsvertering versnellen
 • de hartslag verhogen
 • de lichaamstemperatuur verhogen
 • de doorbloeding verbeteren
 • de groei en ontwikkeling stimuleren
 • het mentale en emotionele welbevinden verbeteren

Zoals je ziet heeft de schildklier alles te maken met energie: het vrijmaken, laten doorstomen en gebruiken van energie voor talloze lichamelijk processen. Niet toevallig is de schildklier gelegen in de hals, dicht bij het keelchakra. Beide zijn een belangrijk energetisch knooppunt.

 

Psychologische betekenis

De schildklier is een energiekern die innerlijke boodschappen uitzendt. Dit orgaan zit bij de keel en symboliseert  hiermee het vermogen om je te uiten. Het vermogen om te creëren naar eigen inzicht, gebaseerd op de fundamenten van ons diepste Zelf.

De schildklier staat symbool voor:

 • de erkenning van je innerlijk Gezag
 • jouw creativiteit en onuitputtelijke scheppingskracht, aangedreven door je ZELF bewuste IK
 • transformatie en wedergeboorte in jezelf, om vanuit je kern te kunnen leven en scheppen
 • evenwicht tussen je intuïtie, gevoelens en ratio
 • ten volle de verantwoordelijkheid nemen voor je bestaan, leven vanuit jezelf
 • jezelf ten volle waarderen, je plaats innemen in deze wereld
 • zelferkenning, jezelf niet wegcijferen
 • geen leven leiden waar je eigenlijk niet mee akkoord gaat
 • op zelfbewuste wijze wijzigingen aanbrengen waar dit moet, voor je eigen welzijn
 • erkenning van je meesterschap
 • afgestemd zijn op de hogere liefde en de pure vreugde van je bestaanskern waardoor alle beperkende emoties onmiddellijk verwerkt kunnen worden
 • je niet laten beperken, noch door zelfonderdrukking, noch door het gezag van anderen of door inperkende wetten of structuren
 • het naar buiten brengen van je artisticiteit en je gevoelsrijkdom
 • de macht over jezelf, ook om je gevoelens te uiten en je energieën naar buiten toe te draaien, productiviteit, vruchtbaarheid, creatie.

De psychologische betekenis van een trage schildklier (Hashimoto) is dat je deze dingen te weinig toepast in je leven, waardoor klachten kunnen ontstaan.

 

Klachten

Zoals ik boven al schreef, zit de schildklier bij de keel en symboliseert hiermee het vermogen om ons te uiten. De keel is ons spreekorgaan. Als we dit spreekorgaan te weinig gebruiken (letterlijk dan wel figuurlijk) betekent dit dat we onszelf niet uiten in overeenstemming met wie we werkelijk zijn. We spreken niet of onvoldoende voor onszelf. Dit kan leiden tot  een trage schildklier (Hashimoto) doordat de energie in dit belangrijke orgaan (en het keelchakra) geblokkeerd wordt. De bovengenoemde processen die door T3 worden aangedreven, verlopen dan niet meer optimaal.

Dit kan leiden tot diverse (lichamelijke en geestelijke) klachten zoals:

 • hoog cholesterolgehalte
 • depressief gevoel en angst
 • obstipatie
 • gewrichtspijn en spierkrampen
 • dunner wordend haar
 • aankomen
 • koude gevoel
 • vermoeidheid
 • brosse nagels
 • slechte doorbloeding
 • geheugen en concentratieverlies
 • opgezette schildklier met als gevolg heesheid, hoesten en moeilijk slikken

 

Psychologisch verband

Deze schildklierklachten houden op psychologisch vlak verband met:

 • de onbewuste weigering om jezelf te zijn, om te transformeren
 • mogelijk plaats jij je onder een ander gezag, bv. de autoriteit van een ouder, partner, leidinggevende of geloofsovertuigingen
 • niet echt geloven in het Gezag in jouw Levende Zelf
 • afgesneden leven van je mooiste Kern
 • niet in je waarde geloven
 • jezelf behandelen als minderwaardig, zondig en niet in staat om te creëren
 • je gevoelens verbergen
 • niet leven in ware vreugde om jezelf
 • een doorbraak voor jezelf voorkomen
 • gebrek aan zelfrespect
 • door angst en machteloosheid verhinderen dat jij jezelf manifesteert via jouw creatieve mogelijkheden
 • niet echt vanuit jezelf leven
 • niet leven als een originele uiting van jouw eigenheid
 • jezelf buiten sluiten
 • het blokkeren van je intuïtieve krachten
 • zwijgen om bestwil, ten koste van jezelf

 

Innerlijke verbinding

Door je weer te verbinden met wie je werkelijk bent, kun je dit overwinnen en je klachten (deels) verminderen. Hiervoor is zelfonderzoek nodig, want om met jezelf te kunnen verbinden, moet je eerst weten wie je zelf bent en jezelf leren accepteren. Durf te zeggen Ik Ben! Uit je, kom voor jezelf op, spreek je gevoelens en gedachten uit. Maak je wensen, behoeften en verlangens kenbaar. Gebruik je talenten en neem verantwoordelijkheid. Ontdek en erken jouw waarde en weiger niet langer om je Werkelijke Zelf te zijn. Laat je diepste kracht opbloeien en ontdek je ware aard.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment